VIDEO TỔNG QUAN DỰ ÁN

bg_content

 

VIDEO FLYCAM DỰ ÁN THE K PARK

bg_content

 

VIDEO CHƯƠNG TRÌNH MỞ BÁN VÀ BỐC THĂM

bg_content

Xem  thông tin chi tiết về dự án The Kpark – Văn Phú, Hà Đông tại http://bds-thekpark.com